Наукові записки

Серія соціально-гуманітарні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Калетнік Григорій Миколайович - головний редактор

доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) НААН України, президент ВНАУ

Джеджула Олена Михайлівна - заступник головного редактора

доктор педагогічних наук, професор ВНАУ

Тимкова Валентина Андріївна - заступник головного редактора

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов ВНАУ

Кравець Руслан Андрійович - відповідальний секретар

кандидат педагогічних наук, ВНАУ

Романишина Людмила Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Хмельницький національний університет

Вачевськиий Мирон Васильович

доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВО України, член Національної спілки журналістів України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Левчук Костянтин Іванович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та філософії, ВНАУ

Легун Юрій Вікторович

доктор історичних наук, професор, ВНАУ

Капранов Олександр Петрович

доктор філософії, доцент кафедри англійської мови Стокгольмського університету, Швеція

Курлянд Зінаїда Наумівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Державний заклад „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського“

Мельничук Ірина Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін, ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України“

Петрук Наталія Кирилівна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, ХНУ

Тимощук Наталія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, ВНАУ

Степанова Ірина Сергіївна

кандидат філологічних наук, доцент, ВНТУ

Матієнко Олена Степанівна

кандидат педагогічних наук, доцент, ВНАУ

Довгань Лариса Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, ВНАУ